S. Kallinen Ky:n tietosuojaseloste1. Rekisteriseloste

S. Kallinen Ky
Talvikinkuja 5
78310 Varkaus
myynti@skallinen.fi
Puh +358400987683

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

S. Kallinen Ky
myynti@skallinen.fi
Puh +358400987683

2. Rekisteröidyt

 • Asiakasyritykset ja asiakasyritysten yhteyshenkilöt
 • Yksityiset loppukäyttäjäasiakkaat, jotka tarvitsevat kuitin tai todistuksen asioinneistaan


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.

 • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
  • Tarjousasiakirjat
  • Laskut ja oheisasiakirjat
  • Asiakkaan pyynnöstä nimetyt ja osoitteelliset kuitit


  4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

  Rekisteri sisältää sekä asiakasyritysten tietoja että yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

  Yrityksen perustiedot
  • y-tunnus
  • yrityksen yhteystiedot
  • käynti-, postitus- ja laskutusosoite
  • puhelinnumero
  • sähköposti (mahdollinen)
  • asiointikieli, mikäli eri kuin suomi
  Henkilötiedot
  • Asiakasyrityksen yhteyshenkilöt
  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköposti (mahdollinen)


  5. Asiakasrekisteriin rekisteröidyn oikeudet

  Rekisreöidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
  myynti@skallinen.fi


  Tarkastusoikeus
  Rekisreöidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.


  Vastustamisoikeus
  Rekisreöidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.


  Poisto-oikeus
  Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


  Valitusoikeus
  Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkuuksia koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
  • Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse tahi julkisista viranomaispalveluista.


  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Emme myy tai vuokraa asiakasrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
  • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
  • Voimme luovuttaa tietoja, asiakkaan itsensä lisäksi, vain vero- ym. viranomaisille.
  • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, asiakkaiden henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

  8. Käsittelyn kesto

  Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on olemassa. Asiakasyritykseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan viimeistään 2 vuoden kuluttua kun asiakkuus katsotaan päättyneeksi.


  9. Henkilötietojen käsittelijät

  • S. Kallinen Ky:n rekisterinpitäjä
  • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


  11. Evästeet ja selailun seuranta

  Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

  Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen verkkosivuston kävijämääriä. Kolmannella osapuolella tarkoitetaan S. Kallinen Ky:n käyttämää internet-palveluiden tarjoajaa.

  Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.


  12. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
  • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä on oikeutettu käyttämään vain tietty rekisterinpitäjä.
  • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
  • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, mikä sijaitsee tilassa, johon pääsy asiattomilta on estetty.
  • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot ja ne säilytetään lukitussa tilassa.